SAFİR KANAL TEKNİĞİ

SAFİR KANAL TEKNİĞİ

Kanal tekniğinde ekim sahasında yapılan planlama doğrultusunda transfer edilecek greftlere uygun yerler hazırlanır, daha sonrasında donör sahadan alınarak şoklanan greftler ‘tek tek’ yerlerine yerleştirilir. Saçların yönü ve sıklığı bu aşamada belirlenir.kullanılan ‘elmas uçlar sayesinde’ dokudaki travma en aza indirilerek iyileşme süresi oldukça kısaltılmıştır.kanal tekniğinde slit, lateral slit, perkütan gibi değişik uygulama şekilleri mevcut olmasına karşın dokuya en az hasar veren yöntemin elmas uçlar olduğu kabul edilmektedir.

ekt ilişkilidir.alınan greftteki kök sayısı ne kadar fazla ise saç yoğunluğuda o ölçüde fazla olacak ve daha doğal bir görünüm elde edilecektir.

Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.