MAKSİMUM/GRUP GREFT

MAKSİMUM/GRUP GREFT

Ekim sonrası saçların doğal görünümü saç yönleriyle olduğu kadar saç yoğunluğu ile de doğrudan alakalıdır.saç kökleri donör sahada gruplar halinde durmaktadır.önemli olan nokta bu saç gruplarına zarar vermeden bir bütün olarak çıkarabilmektir.saç yoğunluğu greft sayısı ile olduğu kadar bu gruplaşma ile de direkt ilişkilidir.alınan greftteki kök sayısı ne kadar fazla ise saç yoğunluğuda o ölçüde fazla olacak ve daha doğal bir görünüm elde edilecektir.

Close Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.